Reflexoteràpia podal

tractament reflexoteràpia podal
Reflexoteràpia podal

La reflexoteràpia podal és una teràpia complementària que consisteix a aliviar o activar les funcions del nostre organisme, tot aplicant unes pressions amb els dits de les mans en punts concrets del peu on hi ha reflectits tots els òrgans del nostre cos.

Un cop es detecta l’alteració d’aquests òrgans, amb la pressió, aconseguim millorar i eliminar el bloqueig que causa el desequilibri o malaltia.

La reflexoteràpia podal és una teràpia holística ja que porta a terme efectes equilibradors a nivell físic, energètic i espiritual. No és invasiva i és apta per a totes les edats i condicions.

Amb la reflexoteràpia podem treballar i millorar l’estrès, activar el sistema immunològic, afavorir mecanismes de depuració i eliminació de toxines, alliberar contractures, equilibrar diferents sistemes (digestiu, hormonal, respiratori, ossi i muscular).