S’entén per medicina preventiva l’art de promoure, preservar i restaurar la salut. S’ocupa de diagnosticar, identificar i eliminar totes aquelles causes que poden provocar alguna malaltia en el ser humà i, alhora, mantenir l’estat de salut en l’espai físic, mental, emocional, familiar i social.
En les societats industrials les malalties infeccioses han anat retrocedint progressivament i han deixat pas a les malalties de la civilització: càncer, malalties cardiovascular i mentals.
Actualment se sap que el 80-90 % dels càncers estan lligats al medi ambient i a la forma de vida de les societats.
Cal modificar les tècniques de producció, els hàbits de consum, la nostra forma de vida; cal eliminar tots els desequilibris nutricionals, hormonals i tòxics i enfortir, òptimament, el sistema immunitari.
A través de la història personal i biografia, l’exploració i observació de la constitució i condició, tant física com energètica, a través d’analítiques i del test d’oïda, segons Tomatís, i especialment a través de la bioresonància-Mora, podem obtenir i valorar l’estat actual en què es troba el nostre organisme. Si hi ha bloquejos, substàncies nocives mediambientals que actuen com disruptors negatius dels processos biodinàmics que alteren el nostre sistema de defensa; què pot provocar símptomes o malalties en un futur, quines deficiències de nutrients, neurotransmissors… si hi han geopaties o electroestrès que modifiquen la polaritat de la membrana i dificulta la funcionalitat de les cèl·lules. Fins i tot es pot detectar abans que es manifestin els símptomes i corregir, potenciar i restaurar la capacitat d’autoregulació que té el propi cos.

Dra. Maria Pérez