“L’aliment és allò exterior interioritzat, i la qualitat dels aliments consumits té invariablement una influència en l’estat de l’organisme”.
Si la qualitat dels aliments és bona, també ho serà la salut i el modus de vida que tinguem.
L’alimentació que tradicionalment han consumit els nostres avantpassats durant milers d’anys era basada en cereals integrals, llegums, verdures i fruites locals i del temps; llavors, fruits secs amb una petita quantitat de productes d’origen animal, algues i condiments naturals. Aliments, tots ells, de gran energia i força vital per a ser consumits de forma completa.
Quan consumim els aliments de forma fragmentada o refinada, també es fragmenta l’energia que ens ha d’aportar, i es redueixen molt els nutrients o es perden. Això fa que siguin elements desvitalitzats, sense energia i desequilibrats. I la naturalesa menysté el desequilibri.
“Que l’aliment sigui la teva medecina, i la medecina el teu aliment (Hipòcrates 460-377 aC).

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

No ho pots llegir? Canviar paraula. captcha txt