“L’aliment és allò exterior interioritzat, i la qualitat dels aliments consumits té invariablement una influència en l’estat de l’organisme”.
Si la qualitat dels aliments és bona, també ho serà la salut i el modus de vida que tinguem.
L’alimentació que tradicionalment han consumit els nostres avantpassats durant milers d’anys era basada en cereals integrals, llegums, verdures i fruites locals i del temps; llavors, fruits secs amb una petita quantitat de productes d’origen animal, algues i condiments naturals. Aliments, tots ells, de gran energia i força vital per a ser consumits de forma completa.
Quan consumim els aliments de forma fragmentada o refinada, també es fragmenta l’energia que ens ha d’aportar, i es redueixen molt els nutrients o es perden. Això fa que siguin elements desvitalitzats, sense energia i desequilibrats. I la naturalesa menysté el desequilibri.
“Que l’aliment sigui la teva medecina, i la medecina el teu aliment (Hipòcrates 460-377 aC).