El Coaching Sistèmic ens ajuda a enfocar-nos en el futur i crear la vida que volem viure, tenint en compte les fortaleses pròpies de cadascú i donant el protagonisme a l’etern present, que és a on tenim capacitat d’incidència.

Algunes de les tècniques amb les què treballa són les xarxes relacionals, els patrons amb els quals ens hem familiaritzat, les constel·lacions sistèmiques, la psicogeneaologia, el mindfulness o el focusing.

Motius freqüents de consulta:

  • Etapes de canvi i replantejament de vida
  • Relacions personals
  • Dificultats de trobar parella
  • Desenvolupament professional
  • Dificultats a l’entorn laboral
  • Canvi de trajectòria professional
  • Lideratge

(Dirigit a adolescents i adults)